Sök

Battery Chemicals

moln
Tillbaka till branscher

Battery Chemicals

Wibax är en etablerad leverantör till batteribranschen där vi levererar kemikalier med renhetskrav som är många gånger hårdare än hos övrig industri. Tack vare Wibax unika logistiknät och tankövervakning kan vi erbjuda kunderna en oöverträffad leveranssäkerhet, helt unik i Norden. Wibax erbjuder samarbete och partnerskap vid nyetableringar för att tillsammans med kunder och leverantörer ta fram den mest kostnadseffektiva, leveranssäkra och hållbara lösningen för framtidens produkter.

Vad vi gör

Wibax säljer, köper in, processar och distribuerar kemiska produkter och bioolja till basindustrin i Europa. Verksamheten består av försäljning, import, produktion, utveckling, service och underhåll, lagring och distribution av i första hand flytande kemiska produkter i bulk. Vi är också problemlösare som utvecklar nya produkter och applikationer i nära samarbete med kund – och alltid med hållbarhet i fokus.

 Vad vi erbjuder

 Vi antar utmaningen om en mer hållbar värld

Det som ska leda Wibax i vårt hållbarhetsarbete är företagets ledord; framåtanda, delaktighet, kvalitet och kundfokus. Allt vi gör ska genomsyras av God Kemi. Detta innebär att vi arbetar för en hållbar utveckling genom ekonomisk utveckling, ett optimerat resursutnyttjande och medvetna val vid exempelvis produktutveckling, inköp och verksamhetsutförande. Här kan du läsa mer om Wibax hållbarhetsarbete: Hållbarhetsstrategi & mål | wibax.com

Wibax helhetskoncept

Vi producerar, anpassar och levererar kemikalier och biooljor med kontroll på hela kedjan från producent till slutkund. Tillsammans med kunden analyserar vi produktbehov och genomför sedan allt från genomgång av kundens anläggning till projektering av föreslagna förändringar, genomförande av ombyggnaden och hjälper till med installation, igångkörning, optimering och utvärdering. Vi tillhandahåller även provkörningsutrustning. Wibax tar ett helhetsansvar från start till mål!

Effektiva logistiklösningar

Tack vare vår tankbilsflotta och terminaler runt om i Sverige har vi alltid nära till dig som kund. Det borgar för snabb och säker leverans utifrån dina önskningar. Om du har behov av andra produkter i vårt sortiment kan vi erbjuda samordnade leveranser. Smidigt och bra för både dig som kund och för miljön.

Fossilfria landtransporter med Wibax

För att lyckas med klimatomställningen måste vi tillsammans agera för att minska våra utsläpp och minska vårt beroende av fossila bränslen. Wibax arbetar målinriktat för att minska vårt beroende av fossila bränslen och strävar efter att vara ledande inom omställningen till tunga fossilfria landtransporter. Som en del i Wibax arbete mot minskat beroende av fossila bränslen erbjuder Wibax fossilfria landtransporter med HVO till sina kunder som vill minska sitt fossila avtryck*

Utifrån det avtal som tecknas med kund får vi information om hur mycket bränsle som behövs för att täcka upp kundens transporter. Vi använder oss sedan av en massbalans för att kunna visa på och säkerställa att Wibax använder motsvarande volymer HVO** utifrån våra kundbeställningar. Vid årets slut skickas deklarationer ut till kunden om mängden bränsle som förbrukats och skillnaden det har gjort i det fossila avtrycket och utsläpp av fossilt CO2.

*Wibax kan inte garantera att kundens specifika körning görs på HVO då tankningarna sker utifrån det mest lämpliga logistikflödet för att inte kräva längre transporter vid tankning. Wibax har möjlighet att avsluta erbjudandet att tanka HVO för kundens transporter om det inte finns produkt tillgänglig på marknaden. Utifrån de tekniska förutsättningarna i framtiden kan andra fossilfria drivmedel än HVO vara aktuella så som biogas eller eldrivna trans-porter.

** HVO eller Hydrogenated vegetable oil är en typ av biodiesel som kemiskt sett är identisk eller mycket lik fossil diesel och därmed kan ersätta fossil diesel till 100%.

Ett heltäckande nät av sjöterminaler med stor lagringskapacitet

Wibax Logistics är länken mellan Wibax leverantörer, vår förädling och våra kunder. Genom vårt strategiska nät av sjöterminaler och starka transportresurser skapas en effektiv logistikkedja. Externa logistikuppdrag kompletterar och ger effektiva lösningar med fördelar för kunder ekonomi, energi, miljö och samhälle.

Wibax har ett heltäckande nät av sjöterminaler med stor lagringskapacitet för flytande gods i Sverige, Finland och Estland. Wibax totala lagringskapacitet är ca 800 000 kubikmeter för flytande varor i cisternparker som är flexibelt anpassade för allt från olika kemikalier till oljor. Depåer för torra varor finns på strategiska platser i hela Sverige samt i Finland.

Certifieringar

Wibax Group innehar flertalet certifieringar och granskningar av verksamheten för att inom olika områden visa på ett kontinuerligt och systematiskt arbete inom olika områden. Bland annat är Wibax Group AB, Wibax Logistics AB samt Wibax Tank certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Samtliga bolag inom Wibax Group inkluderas i ISO certifikaten under sommaren 2021. Läs mer här: Hållbarhetsbesked & certifikat | Ständig förbättring | wibax.com

Organisation

I Piteå ligger Wibax huvudkontor och produktion. Runt om i Sverige, Norge, Finland och Estland finns terminaler och kontor strategiskt placerade. För närvarande arbetar cirka 250 personer inom Wibax och år 2020 omsatte koncernen cirka 1 301 miljoner kronor. Följande dotterbolag ingår i Wibax Group AB: Wibax Chemicals AB, Wibax Biofuels AB, Wibax Logistics AB, Wibax Industrial AB, Wibax Production AB, Wibax AS, Wibax Holding Oy, Wibax Sales Oy, Wibax Tank Oy och Wibax Tank AS.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra industrier, kontakta mig.

Tillbaka till industrier