Sök

Stål & Metall

moln
Tillbaka till branscher

En pålitlig partner

Stål- och Metallindustrin är en energikrävande bransch och frågor som rör energianvändning, produktivitet och minskad miljöpåverkan har blivit allt viktigare för metallindustrin. Wibax tillverkar, bereder och levererar kundanpassade kemiprodukter och avancerade lösningar inom en mängd olika områden till stål- och metall industrin, exempelvis processkemikalier, rengöring, dammbindning, bioolja och vattenbehandling.

Våra produkter bidrar till effektivare industriprocesser, minskad kemikalieanvändning och minskad påverkan på naturen. Wibax heltäckande logistik och säkra leveranskedja erbjuder kundanpassade lösningar.

Genom vårt samarbete med SUEZ Water Technologies & Solutions kan vi erbjuda produkter och behandlingsprogram för lokal service, teknisk konsultation, utrustning för uppföljning och simulering av industrins processer. Syftet är att minska kundernas totala produktionskostnad, öka tillgängligheten och säkerheten i produktionsanläggningarna samt öka livslängden för processutrustningar.

Våra service- och underhållsuppdrag inom stål- och metallindustrin är uppskattade av många kunder. Gäller allt från ytskydd och förstärkning till reparationer, underhåll och kompletta tjänster inom rengöring.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om vad vi erbjuder, kontakta oss.

Tillbaka till industrier