Sök

Transport

moln
Tillbaka till branscher

Ett av Sveriges ledande logistikföretag för flytande kemikalier

WIBAX Logistics är ett av Sveriges ledande logistikföretag för flytande kemikalier. Vi är länken mellan våra leverantörer, förädling och våra kunder. Genom vårt strategiska nät av sjöterminaler och starka transportresurser skapas en effektiv logistikkedja. En stor del av våra transporter innefattar även externa logistikuppdrag. Wibax effektiva logistiklösningar ger fördelar för kunder ekonomi, energi, miljö och samhälle.

Vinnare av stora åkeripriset

WIBAX Logistics har en komplett och mycket bred fordonsflotta med ett 40 tal fordon. Här finns fordon för kortare transporter och fordon med möjlighet till kombinationer mellan väg- sjö- och järnvägsfrakter. Våra fordon har olika typer av tankar som gör att vi kan transportera de flesta typer av kemikalier. Genom god planering och kombinationer av olika transportslag, lagring och returflöden minimeras returfrakter och vi skapar effektiva logistikflöden till våra kunder.

Vi har sedan år 2007 systemet ”Greater than drive” installerat i våra fordon, syftet är att minska vår bränsleförbrukning, slitage och miljöbelastning. Systemet hjälper oss att bli effektivare i vårt körsätt genom upprepade kontroller och förslag på förbättringar.
Sveriges Åkeriföretag vill genom Fair Transport lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter och ansvarsfulla åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

För WIBAX Logistics är Fair Transport en naturlig del av verksamheten och vi jobbar för att chaufförerna ska köra trafiksäkert och bränslesnålt, har nya däck och alkolås på fordonen samt följer kör- och vilotider.

År 2013 blev WIBAX Logistics av totalt 35 nominerade företag utsedda till vinnare av Stora Åkeripriset, Stora Åkeripriset delas ut till företag som satsar på miljö, lönsamhet, personal, trafiksäkerhet och innovation. Bakom initiativet står Sveriges Åkeriföretag tillsammans med NTF, Qlll och Greater Than.

Kontakta oss gärna för priser och mer information!

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om vad vi erbjuder, kontakta oss.

Tillbaka till industrier