Sök

Lagring

moln
Tillbaka till branscher

Ett heltäckande nät av sjöterminaler med stor lagringskapacitet

Wibax Logistics är länken mellan Wibax leverantörer, vår förädling och våra kunder. Genom vårt strategiska nät av sjöterminaler och starka transportresurser skapas en effektiv logistikkedja. Externa logistikuppdrag kompletterar och ger effektiva lösningar med fördelar för kunder ekonomi, energi, miljö och samhälle.

Kompletta lagringsanläggningar i Sverige, Finland och Estland

Wibax har ett heltäckande nät av sjöterminaler med stor lagringskapacitet för flytande gods i Sverige, Finland och Estland. Wibax totala lagringskapacitet är ca 800 000 kubikmeter för flytande varor i cisternparker som är flexibelt anpassade för allt från olika kemikalier till oljor. Depåer för torra varor finns på strategiska platser i hela Sverige samt i Finland.

Terminalerna är kompletta anläggningar för att ta emot flytande bulkprodukter. De består av stålcisterner, rostfria cisterner samt cisterner med invändig beläggning med en stor variation av inpumpnings- och utlastningsutrustning till och från båt, bil och järnväg. Anläggningarna kan anpassas efter kundens behov. Vi har även depåer för torra varor från Malmö i Söder till Kiruna i norr och finns även strategisk representerade i Finland.

Wibax Klimatmål
Vid normal drift ska uppvärmning av anläggningar inklusive cisterner vara förnybar till 2025.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om vad vi erbjuder, kontakta oss.

Tillbaka till industrier