Sök

Nyheter

moln
Nyheter
Filtrera: NyheterPressmeddelanden
Nyheter / Pressmeddelanden
VD till Produktionsbolaget

Wibax som koncern är i en fortsatt stark utvecklingsfas med fokus på tillväxt inom alla delar så även på våra egenproducerade produkter. Vi stärker därför upp organisationen i produktionsbolaget ytterligare för att än bättre klara av våra framtida utmaningar på både kort och lång sikt. Vi hälsar Markus Holmlund välkommen som VD till Wibax Production AB!

Nyheter
Wibax Års- och Hållbarhetsredovisning

Här kan du läsa mer om Wibaxkoncernens hållbarhetsarbete och årsredovisning för år 2020.

Nyheter
Hållbara lösningar för den nordiska marknaden

Ett flertal av Wibax kunder och samarbetspartner har sedan länge funnits representerade i både Finland och Sverige. Ländernas industristruktur är till stor del lika, med stora aktörer inom skogs-, stål-, gruv- och papper och massaindustrin. Det i Sverige sedan 1986 väletablerade unika ”Wibax-erbjudande”, bestående av lagring, övervakning, transport och produktförsäljning efterfrågas även av kunder på finska sidan.

Nyheter
Älskade kemikalier

Kemi finns överallt vilket ger oss en mängd valmöjligheter när det gäller att påverka vårt ekologiska fotavtryck. Wibax utvecklar produkter med minimal miljöpåverkan och strävar efter att ständigt minska vårt ekologiska fotavtryck, exempelvis med hjälp av smarta transporter. Kemikalier är livsviktiga, tack vare kemikalier kan vi andas ren luft, dricka rent vatten och få värme och energi som inte belastar planeten.

Nyheter
Sommarhälsning

En hälsning till våra sommarvikarier - Ni är värdefulla som får vår verksamhet att rulla på då ordinarie personal är på semester. Ha en trevlig sommar!

Nyheter
Konvertering till bioolja på Wibax terminal i Skutskär

Wibax har konverterat terminalen i Skutskär från fossil uppvärmning till eldning av bioolja med klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket. Vid många av våra terminaler lagerhålls produkter som kräver varmhållna cisterner, detta har tidigare säkerställts via förbränning av fossil eldningsolja. Wibax jobbar aktivt på flera fronter för att minska våra emissioner och med hjälp av ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket via Klimatklivet möjliggörs konverteringen av vår sista terminal i Sverige som baserat sin uppvärmning på fossila bränslen.

1 2 3 4 41