Sök

Wibax Magazine

moln

Näringslivsmedaljen till Bo Wiklund och Jonas Wiklund, Wibax, Norrbottens län

Bo Wiklund och Jonas Wiklund tilldelas medaljen för att ha skapat och vidareutvecklat ett hållbart kemiföretag med sammanhållen logistikkedja. Prinsessan Christina, fru Magnuson överlämnade medaljerna vid Kungl. Patriotiska Sällskapets årshögtid den 13 maj på Moderna Museet. Nio mottagare får Näringslivsmedaljen 2024.

Född i en företagarfamilj grundade Bo Wiklund år 1986 i Piteå ett eget företag, Wibax. Affärsidéen är att köpa in, processa och sedan sälja kemiska produkter till basindustrin i Europa. Företaget drivs nu av hans tre söner med sonen Jonas som vd och sysselsätter 350 personer. Verksamheten är världsvid och har dotterbolag i övriga Norden. Deras senaste storkund är Northvolts batterifabrik i Skellefteå.

– För att ha skapat och vidareutvecklat ett hållbart kemiföretag med sammanhållen logistikkedja, så lyder motiveringen berättar Kjell Blückert, Kungl. Patriotiska Sällskapets ständige sekreterare. Förslagsställare är Sällskapets ledamot Gunilla Engelbert.

God kemi är det måtto som företaget Wibax har i sin strävan att ”påverka naturen och klimatet så litet som möjligt”. Man erbjuder bland annat biologiska alternativ till fossila bränslen. Vegetabiliska oljor belastar inte atmosfären med ökade utsläpp av växthusgas och är befriade från olika skatter.

– Det känns väldigt roligt och otroligt hedrande att få de här medaljerna, säger medaljören Jonas Wiklund. Framför allt känns det extra bra att fler ser och uppskattar det arbete som vi gjort genom åren. Vi är väldigt stolta över att vara en viktig kugge i svensk basindustri och att bidra till dess konkurrenskraft genom kostnadseffektiva insatsvaror. Vi är även stolta över att kunna vara med och påverka en hel bransch i rätt riktning för en hållbarare värld genom bland annat vårt miljömål inom logistik. Men mest stolta är vi över att ha skapat så många arbetstillfällen i hela Norden.

Medaljerna överlämnades av Prinsessan Christina, fru Magnuson vid Kungl. Patriotiska Sällskapets årshögtid den 13 maj på Moderna Museet.

Se hela intervjun i presentationsfilmen:
https://youtu.be/1BphjD1FZc8

Om Näringslivsmedaljen
Kungl. Patriotiska Sällskapet instiftade 1982 en särskild belöningsmedalj för att hedra berömvärda, individuella insatser inom svenskt näringsliv – Medalj för gagnerik gärning inom svenskt näringsliv. Belöningen ges för ledarinsatser på ägarbasis. Medaljen utdelas efter beslut av Sällskapets förvaltningsutskott efter förslag av ledamöterna och tidigare mottagare av Näringslivsmedaljen. Medaljen som är gjord i guld delas ut i Sällskapets första storlek (motsvarande 11:e storleken, 41 mm).

Årets mottagare av Näringslivsmedaljen 2024:

Johan Axelsson och Stefan Axelsson, Axelent Group (Jönköpings län)

Helena Casserlöv-Kvist, Meritmind (Stockholms län)

Bertil Edner och Britt-Marie Forsberg, Bona (Skåne län)

David Ekelund och Eliza Törnkvist, Icebug (Västra Götalands län)

Bo Wiklund och Jonas Wiklund, Wibax (Norrbottens län)