Sök

Pressmeddelanden

moln
Pressmeddelanden
Filtrera: NyheterPressmeddelanden
Nyheter / Pressmeddelanden
VD till Produktionsbolaget

Wibax som koncern är i en fortsatt stark utvecklingsfas med fokus på tillväxt inom alla delar så även på våra egenproducerade produkter. Vi stärker därför upp organisationen i produktionsbolaget ytterligare för att än bättre klara av våra framtida utmaningar på både kort och lång sikt. Vi hälsar Markus Holmlund välkommen som VD till Wibax Production AB!

Nyheter / Pressmeddelanden
WIBAX utökar sitt samarbete med SunPine

SunPine förlänger och utökar sitt logistiksamarbete med Wibax. Uppdraget omfattar transporter och lagring av produkter som SunPine använder i sin framställning av biodrivmedel. Logistiksamarbetet är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv där Wibax och SunPines produktflöden kompletterar varandra och minimerar de sträckor tankbilar kör utan last. Wibax tillhandahåller en logistiklösning som täcker hela Sveriges yta och sysselsätter ett tjugotal medarbetare.

Nyheter / Pressmeddelanden
Wibax AB slutför förvärvet av Baltic Tank OY, en ledande finsk koncern inom lagring och hantering av flytande kemiska produkter och biooljor

Som fortsättning till pressmeddelandet publicerat den 6 juli 2020, som meddelade förvärvet av 100% av aktierna i en ledande finsk koncern inom lagring och hantering av flytande kemiska produkter och biooljor, Baltic Tank, är Wibax glada att meddela att transaktionen slutfördes den 1 september 2020.

Nyheter / Pressmeddelanden
Wibax startar Chaufförsskola

Wibax koncernen växer kraftigt samtidigt som det råder stor brist på chaufförer inom åkeribranschen. Behovet av fler tankbilschaufförer finns på flera orter men framförallt i Piteå och Skellefteå. Wibax Logistics vill påverka möjligheten att rekrytera fler chaufförer och satsar därför på en egen körkortsutbildning och praktikplatser.

Nyheter / Pressmeddelanden
Wibax ingår i avtal om att förvärva Baltic Tank i Finland

Wibax AB, genom Wibax Logistics Oy (”Wibax”), ingår i avtal om att förvärva 100% av aktierna i Baltic Tank Oy (”Baltic Tank”) och tar därmed över verksamheten med säte i Åbo, Finland samt dess terminaler längs den finska kusten och i Kunda, Estland. Baltic Tank är ett ledande finskt bolag inom lagring och hantering av flytande kemiska produkter och biooljor.

Nyheter / Pressmeddelanden
Wibax investerar i sin nionde terminal för att ytterligare stärka distributionskedjan i Sverige

WIBAX har investerat i en terminal i Gävle och tanken med detta är att fortsätta stärka distributionskedjan.
– Genom att investera i egna terminaler säkerställer vi att finnas nära våra kunder och minimera frakt med tankbil så långt som det är möjligt, säger Magnus Sundström, Managing Director Wibax Logistics.

1 2 3 4