Sök

Wibax Magazine

moln

Första fasta laddstationen hos kund - viktig milstolpe för Wibax

Wibax tar nästa steg i att elektrifiera sina transporter och placerar sin första fasta kundbaserade elbilsladdare hos SunPine.
- Det här är den första av en rad fasta laddstationer hos kund vi installerar. Ett viktigt steg mot hållbara transporter, Magnus Sundström, Operations manager logistics på Wibax Group.

Målet är att alla Wibax fordon ska vara elektrifierade 2030

Den fasta elbilsladdaren är en viktig milstolpe i Wibax resa mot 100 procent elektrifierade transporter, drivna av egen laddinfrastruktur. Fram tills idag har laddningen av Wibax fordon antingen skett på de egna terminalerna eller på den mobila WiCharge-enheten.

– Anledningen till att vi installerar dessa fasta laddare ute hos kund är att vi ska kunna ladda samtidigt som vi lastar eller lossar en produkt. På så sätt är vi maximalt effektiva och behöver inte stanna för enbart laddning, säger Magnus Sundström.

Varför den första fasta laddstationen installerats hos just SunPine menar Magnus Sundström har fler fördelar.

– Vi utför transporter till och från SunPine flera gånger dagligen. Att vi inleder den här resan på plats i Piteå känns viktigt. Då kan vi vara nära och hålla koll på tekniken.

Målet är att alla Wibax fordon ska vara elektrifierade 2030, vilket får till följd att nästan 200 fasta laddstationer ska byggas innan dess, både hos kund och på egna terminaler.

– Eftersom tekniken utvecklas snabbt just nu, försöker vi i dagsläget elektrifiera ett antal transporter för att komma igång och lära oss. Tittar man på hela vår elektrifieringsresa handlar det inte bara om att byta ut fordon och sätta upp laddstationer. I många fall behöver vi se över hela vårt upplägg av transporter. Det är en spännande resa, säger Magnus Sundström.

Nästa steg på resan är fyra nya eldrivna lastbilar under första halvan av 2024. En placeras i Finland, resten i Sverige.
Under 2024-2025 planeras också för ytterligare 16 fasta laddstationer. Majoriteten ute hos kund.

– Vi ser elektrifieringen som ett sätt att kunna erbjuda både miljömässigt och ekonomiskt hållbara transporter i framtiden, säger Magnus Sundström.