Sök

Nyheter

moln
Nyheter
Filtrera: NyheterPressmeddelanden
Nyheter
Eldrivna tunga transporter – framtiden för Wibax

Regeringen har inrättat en Elektrifieringskommission med ledamöter från bland annat näringsliv, regioner och universitet som samarbetar för att skynda på elektrifieringen av regionala godstransporter med lastbil.

Wibax är en av aktörerna som deltar i samverkansprojektet "Elregion norr" med bland andra Northvolt. Vi har för avsikt att erbjuda elektriska transporter av råvara till batterifabriken i Skellefteå.

Nyheter
När Baltic tank blev en del av Wibax

En finsk ägarfamilj byttes mot en svensk ägarfamilj och vårt förhållandevis lilla företag med ca 30 anställda blev en del av den betydligt större Wibax koncernen med ca 250 anställda.

Nyheter
Träffa oss på Hemlängtan!

Den 24–28 maj kan du träffa oss på rekryteringseventet Hemlängtan, som även i år hålls digitalt. Oavsett vart i landet du befinner dig kan du boka in ett möte och få veta mer om vår verksamhet och vilka möjligheter som finns hos oss.

Nyheter
Wibax Logistics ska vara det säkra valet

Trafiksäkerhetsarbetet är ett viktigt och brett område som spänner ifrån att arbeta med attityder och värderingar till att välja rätt utrustning. Läs gärna mer i nedan artikel hos Transportföretagen som beskriver hur vi jobbar med Trafiksäkerhet.

Nyheter
Wibax lägger grunden för en hållbar framtid

Kemikalieföretaget Wibax har lyckats bygga en ständigt expanderande koncern med hållbar utveckling som affärsidé. Kemi finns överallt vilket ger oss en mängd valmöjligheter när det gäller att påverka vårt ekologiska fotavtryck. Wibax utvecklar produkter med minimal miljöpåverkan och strävar efter att ständigt minska sitt ekologiska fotavtryck, exempelvis med hjälp av smarta transporter.

Nyheter
Nya tankbilar

Under 2021 investerar Wibax Logistics i totalt sex stycken nya 74-tons ekipage, alla med leverans innan sommaren. Dessutom har vi investerat i ett kombiekipage för kemikalier där vi får möjlighet att även öka lastvikterna för våra kombinationstransporter. Många av våra leveranser sker idag med returtransporter vilket ger dubbel effekt på de ökade lastvikterna och som i sin tur ytterligare sänker påverkan på miljö.

1 2 3 4 5 41