Sök

BIOOLJA

moln

Bioolja – för grön och hållbar utveckling

Wibax är en komplett leverantör av bioolja, optimerad för det nordiska klimatet och med avsevärt lägre miljöpåverkan och kostnad än fossila alternativ.

Klimatsmart och kostnadseffektiv

Energiförsörjningen i Sverige och världen har de senaste hundra åren resulterat i stora negativa effekter på klimat och miljö. Vi har alla ett ansvar att minska klimatavtrycket, inte minst genom att drastiskt reducera utsläppen av växthusgaser.
Den politiska visionen är ett klimatneutralt Sverige 2050. Det finns en tydlig strävan att fasa ut och ersätta fossila bränslen med biobränslen, inte minst inom industri- och transportsektorn.

Wibax erbjuder bioolja, ett mycket energirikt biobränsle som kan användas både för förbränning och i tekniska applikationer. Bioolja har använts sedan 1970-talet och har de senaste åren vuxit fram som ett både klimatsmart och kostnadseffektivt alternativ som minskar utsläppen av fossil koldioxid. Antalet användare ökar och i Sverige eldas idag omkring 4,5 TWh, vilket motsvarar cirka 450 000 ton olja.

Bioolja är förnybar olja som framställs ur råvaror från växtriket, med ursprung från bland annat solros, raps, soja, barr och lövträd. Wibax bioolja framställs ur rest- och biprodukter från bland annat livsmedelsindustri oleokemisk industri och biodieseltillverkning. Eftersom restprodukter tas tillvara ger användning av bioolja även positiva effekter på resurshushållningen.

Förutom den stora miljö- och klimatnyttan innebär övergång till Wibax bioolja minskade bränslekostnader, tack vare skattebefrielse och konkurrenskraftiga priser. Samtidigt har skattereduktionen för fossilt bränsle minskat avsevärt de senaste åren. Konverteringskostnaderna till bioolja är dessutom betydligt lägre än vid konvertering till fastbränsle.

Wibax erbjuder

* miljöanpassade och klimatoptimerade biooljor
* kostnadseffektiv konvertering från fossiloljeberoende
* skattebefriat bränsle till konkurrenskraftigt pris
* stort kunnande med bred erfarenhet
* analys av produktbehov och skräddarsydda, kundanpassade helhetslösningar
* egen provbränningsutrustning
* heltäckande logistik och en säker leveranskedja som förser våra kunder med produkter från kaj till kund i hela Norden

Helhetslösningar och hjälp vid konvertering

Tillsammans med kunden analyserar vi produktbehov och hjälper till med installation, igångkörning, optimering, utvärdering samt provbränningsutrustning till industrier och företag som planerar att komma ifrån sitt fossila beroende. Vi kan även hjälpa till vid ansökan om övergång från fossil användning till bioolja.
Wibax erbjuder helhetslösningar, från lagring till förbränning, och har marknaden säkraste leveranser med egna terminaler strategiskt placerade längs hela Sveriges kust. Vi förser våra kunder i Norden med produkter i IBC-container, fat samt dunk via tankbil, tankbåt och järnväg.

Wibax har Hållbarhetsbesked  från Energimyndigheten som intygar att vi uppfyller alla hållbarhetskrav och endast säljer certifierat hållbar bioolja.

PRODUKTER
WiFUEL B100
WiFUEL 305
WiFUEL 275
WiFUEL TOP

 

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta mig.

Produktblad