Sök

BIOÖLJY

moln

Bioöljy vihreän ja kestävän kehityksen puolesta

Wibax toimittaa bioöljyä, joka on optimoitu pohjoismaiseen ilmastoon ja jolla on huomattavasti vähäisemmät ympäristövaikutukset ja kustannukset kuin fossiilisilla vaihtoehdoilla.

Ilmaston kannalta älykäs ja kustannustehokas

Ruotsin ja maailman energiahuolto on sadan viime vuoden aikana vaikuttanut erittäin negatiivisesti ilmastoon ja luontoon. Meillä kaikilla on vastuu ilmastovaikutuksen vähentämisestä ja ennen kaikkea kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.
Poliittinen tavoite on ilmastoneutraali Ruotsi vuoteen 2050 mennessä. Meidän bioöljymme on ilmastoneutraali ja runsasenerginen biopolttoaine, jota voidaan käyttää niin polttoaineena kuin teknisissä sovelluksissakin. Bioöljyä on käytetty 1970-luvulta saakka, ja viime vuosina sen käyttö on lisääntynyt, koska se on ilmaston kannalta edullinen sekä kustannustehokas vaihtoehto, joka vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Käyttäjien määrä lisääntyy, ja Ruotsissa käytetään nykyään noin 4,5 TWh, mikä vastaa noin 450 000 tonnia öljyä.
Bioöljy on uusiutuva öljy, joka valmistetaan kasvikunnan raaka-aineista. Valmistusaineita ovat muun muassa auringonkukka, rapsi, soija, havunneulaset ja lehtipuut. Wibaxin bioöljy valmistetaan teollisuusjätteestä ja sivutuotteista, joita saadaan mm. elintarviketeollisuudesta, öljykemian teollisuudesta ja biodieselin valmistuksesta. Koska teollisuusjäte hyödynnetään, bioöljyn käytöllä on myönteinen vaikutus myös resurssitalouteen.

Suuren ympäristö- ja ilmastohyödyn lisäksi siirtyminen Wibaxin bioöljyyn auttaa alentamaan polttoainekustannuksia veroedun ja hintakilpailun ansiosta. Samaan aikaan ovat fossiilisten polttoaineiden verohuojennukset vähentyneet viime vuosina huomattavasti. Konvertointikulut bioöljyn käyttöön ovat lisäksi merkittävästi pienemmät kuin konvertointi kiinteiden polttoaineiden käyttöön.

Wibax tarjoaa

* ympäristöystävällisiä ja ilmasto-optimoituja bioöljyjä
* kustannustehokasta konvertointia pois fossiilista polttoaineista
* verovapaita polttoaineita kilpailukykyiseen hintaan
* kattavaa osaamista ja laajan kokemuksen alalta
* tuotetarveanalyysin ja kullekin asiakkaalle räätälöidyt kokonaisratkaisut
* oman koepolttovarustuksen, kattavan logistiikan ja varman toimitusketjun, jonka avulla tuote toimitetaan kaikkialla Pohjoismaissa laiturilta asiakkaalle

Ideasta valmiiksi tuotteeksi

Analysoimme yhdessä asiakkaan kanssa tuotetarpeen ja autamme asennuksessa, käyttöönotossa, optimoinnissa, arvioinnissa sekä koepolttovarustuksessa teollisuudessa ja yrityksissä, jotka suunnittelevat luopumista riippuvuudesta fossiilisista polttoaineista. Voimme auttaa myös hakemusten laatimisessa siirryttäessä fossiilisista polttoaineista bioöljyyn.
Wibax tarjoaa kokonaisratkaisut varastoinnista polttamiseen, ja meillä on markkinoiden varmimmat toimitukset ja omat terminaalit, jotka on sijoitettu strategisesti pitkin Ruotsin rannikkoa. Toimitamme tuotteet pohjoismaisille asiakkaillemme IBC-säiliöissä, tynnyreissä, kanistereissa, säiliölaivoissa ja rautateitse.
Wibaxilla on Ympäristölupaus Energiaviranomainen, joka todistaa, että noudatamme kaikkia ympäristövaatimuksia ja että myymme vain sertifioitua ympäristöystävällistä bioöljyä .

TUOTTEET
WiFUEL B100n
WiFUEL CSn
WiFUEL LFn
WiFUEL LTn
WiFUEL TOP

 

Ota yhteys

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää tai haluat tietää lisää toiminnastamme.

Tuotetiedote