Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax säkrar tillgången till rent vatten i Piteåområdet

Wibax är glada att offentliggöra ett nytt samarbete med Pireva för implementering av den nya vattenreningsprodukten, WiALG i Piteå. Behovet av den här typen av produkter är stort, vilket gör Wibax till en viktig aktör inom samhällsberedskapen.

Wibax ska tillgodose Pirevas behov av Aluminiumsulfat och vi kommer leverera WiALG till Degerängets vattenverk samt Norrfjärdens och Sandholmens avloppsreningsverk.

Wibax egenproducerade aluminiumsulfat WiALG är ett granulerat lättlösligt fällningsmedel av aluminiumsulfat som används för vattenrening, exempelvis som flockningsmedel vid vattenbehandling.

Så sent som i mars 2023 lanserade Wibax den nya produktionslinjen i Piteå för tillverkning av WiALG som är en torr och granulerad version vilket gör att vi lättare kan skicka större mängder längre.

Genom produkten WiALG erbjuder vi en både effektiv och ekonomisk lösning för vattenrening. Vårt mål är inte bara att leverera produkter, utan även att skapa värde för våra kunder och samhällen.

– Genom samarbetet med Pireva kommer vi att maximera effektiviteten hos Pirevas vattenreningsprocesser och säkra tillgången till rent vatten i Piteå, säger Sofia Stark, Area Sales Manager Water Treatment.

– Efter avslutad upphandling ser vi fram emot samarbetet med Wibax som är en trygg och säker leverantör med egen produktion i Piteå, avslutar Mikael Bergman, Driftledare Pireva.