Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax nästa steg – självförsörjande på el

Kemikalieleverantören Wibax fortsätter sin offensiva satsning på elektrifiering. För att nå målet om en 100 procent elektrifierad fordonsflotta till 2030, ligger nu fokus på att bygga laddinfrastruktur och planering för att tillföra den energi de själva behöver.

För nästan ett och ett halvt år sedan presenterade Wibax sina nya, tuffa miljömål – en 100 procent fossilfri eldriven fordonsflotta som drivs av 100 procent egenproducerad el. Då, liksom nu, ligger en del av utmaningen i att Wibax helt enkelt är snabbare än marknaden. När den första eldrivna 64-tonnaren började köra kemikalier till Wibax kunder under 2022, var det som den första riktigt tunga och ADR godkända lastbilen i världen.

– Det är ingen överdrift att det är vi som stakar ut vägen inom branschen. Vi står och väntar på nya bilar och har fyra stycken på väg in. Vi har ett löpande och djupgående strategiskt samarbete med fordonstillverkarna och de första bilarna som rullar ut från några av fabrikerna är våra, säger Magnus Sundström, verksamhetschef för logistiken på Wibax.

I väntan på de nya fordonen, är det fullt fokus på laddinfrastrukturen som ska möjliggöra för Wibax lastbilschaufförer att effektivt ladda vid lastning och lossning. Förutom fasta laddstationer på Wibax samtliga depåer, lanserades den första mobila laddstationen WiCharge ute hos kund förra året. I januari i år installerades dessutom den första fasta laddstationen hos kund.

En väldigt viktig aspekt för oss är att inte belasta det svenska elnätet ytterligare

– En väldigt viktig aspekt för oss är att inte belasta det svenska elnätet ytterligare. Därför är målet om att bli självförsörjande på el minst lika viktigt, säger Magnus Wikman, vd på nystartade Wibax Energy vars uppgift är att tillhandahålla laddinfrastruktur samt producera och försörja koncernen med hållbar el från egen, förnyelsebar energikälla.

Nästa steg på resan är fyra nya eldrivna lastbilar under andra halvan av 2024. En placeras i Finland, resten i Sverige. Under 2024-2025 planeras också för ytterligare 16 fasta laddstationer. Majoriteten ute hos kund.
– Vi försöker hela tiden göra vad vi kan för att snabba på processerna. Bland annat genom samarbetet med fordonstillverkarna. Vi välkomnar även Energimyndighetens förenklade bidragsprocess. Långsiktigt är det vi gör nu det bästa hållbara alternativet både miljömässigt och ekonomiskt, säger Magnus Sundström.