Sök

AdBlue Air 1

moln

AdBlue Air 1 är en urealösning som används till att minska utsläppen av NOx i fordon som är utrustade med SCR-teknik.

Lagstiftning har sedan 2005 krävt drastiska minskningar av NOx-utsläppen kring dieselfordon. AdBlue Air 1 är en av marknadens ledande AdBlue-produkter och har utvecklats speciellt för lastbilar utrustade med SCR-katalysator. AdBlue Air 1 omvandlar skadlig NOx (kväveoxider) från dieselmotorer till ofarligt kväve och ånga. Det minskar avsevärt utsläppen av kväveoxider, en av de största källorna till föroreningar i atmosfären och smog i stadskärnor.

AdBlue Air 1 är en ofarlig substans som är enkel att använda. Produkten är inte ett bränsle eller ett bränsletillskott, utan en urealösning med hög renhet som fylls på i den särskilda AdBlue-tanken i fordonet.

AdBlue Air 1 klassificeras som en vätska som kan transporteras med minimal risk eftersom den inte kan antändas eller explodera.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad