Sök

Väteperoxid

moln

Väteperoxid är en kemisk förening som i stor utsträckning används för industriell blekning av pappersmassa.

Övriga användningsområden för väteperoxid (H2O2) är för tillverkning av epoxider, peroxider och perborater, som initiator i polymerreaktioner, för hår- och tandblekning samt för desinfektion och vattenbehandling. Inom livsmedelsindustrin används väteperoxid för att avlägsna bakterier.

Ämnet är en färglös vätska med stickande lukt som är löslig i vatten och i eter. Högre koncentrationer av väteperoxid är frätande och oxiderande.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad