Sök

Produkter

moln
Filtrera efter:
Alla produkter
Produktgrupper
Egenproducerade produkter

NOx-reduktion

En hållbar utveckling kräver minskade utsläpp, inte minst från transporter och förbränning– två källor som påverkar luften och klimatet i hög grad. Den skadliga miljöpåverkan kan reduceras genom användning av tillsatser som minskar utsläppen av kväveoxider.

Kvävemonoxid, kvävedioxid och några andra kväveoxider kallas gemensamt för NOx. De bildas huvudsakligen genom reaktion mellan syre och kväve. Reaktionen kräver höga temperaturer vilket åstadkoms vid förbränning.
Wibax arbetar aktivt med olika reduktionsmedel för att minska utsläppen från pannor och förbränningsmotorer. Det minskar skadlig påverkan på luften och bidrar till en bättre miljö - God Kemi.

För effektiv NOx-reduktion rekommenderar Wibax ammoniak, urea, ammoniumsulfat samt AdBlue Air 1 och WiDAQ S.

Egenproducerad
Produkten är egenproducerad
Anpassningsbar
Produkten går att anpassa

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.