Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax släpper ny produkt för att säkra tillgången till rent dricksvatten

I slutet av mars lanserar Wibax sin nya produkt WiAl-G.
En kemikalie som bland annat används för att rena dricksvatten.
- Det finns en tydlig efterfrågan av den här produkten, kunderna välkomnar Wibax satsning eftersom det bara finns en leverantör i Sverige i dagsläget, säger Markus Holmlund, vd Wibax Production.

Det har varit några intensiva månader på Wibax produktionsanläggning i Piteå, i mars startar produktionen av aluminiumsulfat i fast form, en produkt som Wibax döpt till WiAL-G. Tillverkningen sker i en toppmodern utrustningen med hög grad av automation. Beslutet att investera i den utökade produktionen togs för 1,5 år sedan och är ett viktigt steg i Wibax utökade satsning på egenproducerade kemikalier.

I flytande form har Wibax producerat aluminiumsulfat sedan 2006.
– Vi har lång erfarenhet av aluminiumsulfat i flytande form men av ekonomiska och miljömässiga skäl kan vi inte transportera den så långt eftersom den till stor del består av vatten. Med den nya produkten, som är mer koncentrerad, når vi längre och kan dessutom vända oss till andra typer av kunder, säger Markus Holmlund.

Den fasta formen öppnar upp för helt nya kundsegment, förutom till vattenrening används WiAL-G frekvent av papper och massaindustrin och även som en viktig del i acceleratorer för sprutbetong.

I och med läget i världen med bland annat pandemi och krig i Ukraina, menar Markus Holmlund att blickarna vänts mer mot samhällskritiska funktioner som rening av vatten.
– För oss är det här en intressant investering av flera skäl. Behovet av fler leverantörer är stort och det känns bra att Wibax kan bidra och vara en del av samhällsberedskapen. Vår produktionsanläggning har mycket bra möjligheter till en hållbar logistik, produkten kommer att kunna lastas på både lastbil och tåg i direkt anslutning till produktionen. Dessutom kan vi bli en lokal leverantör för de som ligger i vår geografiska närhet.

– Vi ser fram emot att driftsätta vår toppmoderna produktionsanläggning. Det är en tydlig del i vår strategi att fortsätta expansionen av egentillverkade produkter, säger Markus Holmlund.

Fakta Wibax
2 850 miljoner kronor i omsättning år 2022
280 anställda
19 egna terminal
65 lastbilar
150 produkter
80 000 ton egentillverkade kemikalier