Sök

Organisaatio

moln

Wibax-konserni

WIBAXilla on Piteåssa päätoimipiste ja tuotantotilat. Muut terminaalit ja toimistot sijaitsevat strategisesti ympäri Ruotsia, Suomea, Viroa ja Norjaa. Tällä hetkellä Wibaxilla työskentelee 280 henkilöä, ja konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli reilu 1 490 miljoonaa kruunua.

Organsaatio

Wibax-konserniin kuuluvat seuraavat yirtykset:

Wibax Group AB
Emoyhtiö Wibax AB rekisteröitiin 1986, mutta vuonna 2021 tehdyn nimenmuutoksen myötä yhtiön nimi on nykyään Wibax Group AB. Pääkonttori sijaitsee yhtiön omissa kiinteistöissä Piitimessä, ja sieltä löytyvät toimistot, tuotantotilat, varastot, verstas ja pesuhallit. Ostot, tuotekehitys, hallinto, laatu ja ympäristö sekä turvallisuus ja suojaus ovat emoyhtiön vastuulla.

Wibax Chemicals AB
Wibax Chemicals huolehtii nestemäisten kemikaalien ja ja suolojen myynnistä. Yhtiö suuntautuu myös puhdasoppiseen erikoiskemiaan, jossa omat tuotteemme yhdessä Suezin kanssa solmimamme yhteistyösopimuksen  kanssa tarjoavat laajan kirjon erikois- ja toiminnallisia kemikaaleja.

Technology
Osasto vastaa koko konsernin kehityksestä ja markkinatuesta. Ne ovat konsernin kärki ja tuki uusiille kaupallisille tuotteille ja tekniikalle.  Uusien sovellusten kehittäminen on priorisoitu alue, joka mahdollistaa konsernin vahvan kasvun. Yhtiö tukee myös asiakkaitaan tuotteiden ja laitteiden käyttöönotossa heidän prosessiensa optimoimiseksi.

Wibax Logistics AB
Wibax Logisticsin ensisijainen tehtävä on huolehtia konsernin maakuljetuksista mutta jossakin määrin myös ulkoisista kuljetustehtävistä. Yhtiöllä on hyvin korkeat laatustandardit niin ajoneuvojen kuin kokeneen ja pätevän henkilökunnankin suhteen. Yhtiö on Ruotsin kokonaisvaltaisimpia säiliökuljetusyrityksiä, joka pystyy kuljettamaan useimpia, lähinnä prosessiteollisuudessa yleisesti käytettyjä kemikaaleja. Wibax Logistics AB vastaa myös konsernin Ruotsin terminaalien toiminnasta ja ylläpidosta. Ruotsiin, Suomeen ja Viroon strategisesti sijoitettujen terminaalien sekä kattavan säiliöautokannan ja omien rautatievaunujen ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme kustannustehokkaita logistiikkaratkaisuja ja parasta palvelua  aina tuotannosta loppukäyttäjään saakka.

Wibax Industrial AB
Wibax Industrial täydentää konsernin muuta toimintaa. Yrityksen pääasiallisena tehtävänä on tuottaa lisäarvoa konernin myyntitoiminnalle tarjoamalla kokonaisratkaisuja palveluiden, ylläpidon sekä korjausten ja puhtaanapidon osa-alueille. Yritys suorittaa huolto- ja ylläpitopalveluita monenlaisissa teollisuusympäristöissä. Yritys tarjoaa myös kokonaisratkaisun lämmityskattiloiden muuttamiseksi fossiilisella polttoaineella toimivista biopolttoaineella toimiviin  ja auttaa myös niiden rakentamisessa, asentamisessa, käyntiinajossa, optimoinnissa ja arvioinnissa. Yritys toimii lisäksi Wibaxin tuotannon ja terminaalien mekaanisena ja teknisenä kumppanina.

Wibax Production AB
Laatusertifioidut tuotantolaitokset sijaitsevat Piitimessä, ja niiden piiriin sisältyvät know-how, laitevarustus, tuotantohallit ja varastotilat. Wibax sekä valmistaa että muokkaa asiakkaille räätälöityjä kemikaaleja. Wibaxin tuotannon vahvuuksia ovat korkea laatu, kustannustehokkuus, joustavuus ja korkea puhtausaste, joiden avulla voimme räätälöidä ja valmistaa tuotteita asiakkaiden toiveiden mukaan.  Wibaxin strategia on prosessoida kemikaaleja tavalla, jolla nostamme tuotteidemme jalostusarvoa, ja sen kautta teemme Hyvää Kemiaa.

Wibax Biofuels AB
Wibax Biofuels AB tarjoaa laajan valikoiman bioöljyjä lähinnä lämmitystarkoitukseen sekä teknistä asiantuntemusta laitteiston käyttöönottoon ja optimointiin. Asiakkaillemme, jotka haluavat päästä eroon fossiilisista polttoaineista, tarjoamme kokonaisratkaisuja bioöljylaitokseen siirtymisessä.

Wibax Holding Oy
Wibax Holding Oy on Wibax konsernin täysin omistama holding-yhtiö Suomessa. Wibax Holding Oy:n muodostamaan alikonserniin kuuluvat yritykset Wibax Sales Oy, Wibax Tank Oy ja Wibax Tank AS.

Wibax Sales Oy
Wibax Sales Oy on Suomessa toimiva myyntiyhtiö, joka tarjoaa tuotteita metsä-, teräs-, kaivos- sekä paperi- ja selluteollisuuden suurille toimijoille. Myyntiyhtiöllä on lisäksi tarjolla lämmitykseen, vedenkäsittelyyn ja pölynsidontaan käytettäviä tuotteita.

Wibax Tank Oy
Wibax Tank Oy on Suomessa toimiva yritys, joka vastaa konsernin Suomessa ja Virossa sijaitsevien terminaalien toiminnasta ja ylläpidosta. Vuonna 1986 prustetun Ruotsin Wibaxin ainutlaatuisella kokonaisratkaisulla, joka kattaa varastoinnin, valvonnan, kuljetuksen ja tuotemyynnin, on kysyntää myös Suomessa. Baltic Tank Oy:n oston myötä Wibax voi tarjota Suomen markkinoille kestävän kokonaisratkaisun ja sen myötä kasvaa nopeammin ja vahvistaa pitkäaikaisia yhteistyösuhteitaan.

Wibax Tank AS
Wibax Tank AS on Virossa toimiva yritys, joka tarjoaa kemikaalien ja muiden nestemäisten tuotteiden varastointi- ja käsittelypalveluja Virossa.  Metsä- ja prosessiteollisuus ovat yrityksen suurimpia asiakasryhmiä.

Wibax AS
Wibax AS on Norjassa toimiva yritys, joka keskittyy lähinnä teollisessa veden- ja prosessinkäsittelyssä käytettäviin tuotteisiin, jotka liittyvät korroosion, saostumien ja mikrobiologiseen hallintaan.

Turvallisuus & Suojaus
Harjoittaaksemme turvallista kemikaalien varastotoimintaa tarvitsemme kattavaa ylläpitoa. Varmistaaksemme sen olemme ottaneet käyttöön ylläpito-ohjelman kaikissa varastoissamme.  Riskien arviointi on luonnollinen osa päivittäistä toimintaamme. Olemme ottaneet käyttöön uusia menetelmiä ja rutiineja saavuttaaksemme yhtenäisen standardin arvioinneissamme. Olemme myös ottaneet käyttöön GPS-paikannukseen perustuvan henkilöhälytyksen kuljettajillemme ja muille yksin työskenteleville.

Laatu & Ympäristö
Huolehtii strategisesti Ruotsiin, Suomeen ja Viroon sijoitettujen varikkojemme lupa-asioista. Wibaxin ajokonseptin ansiosta polttoaineen kulutus vähenee, ja ympäristökuormitusta pyritään jatkuvasti pienentämään. Prosessiorientoituneen johtamisjärjestelmän kehittäminen ja toteutus jatkuu. Vastaamme myös  yleisestä toimintatavasta Wibaxin toimintatavotteiden  hallinnan, seurannan ja arvioinnin toteutuksessa.