Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax söker tillväxt i Hamina

Wibax är ett svenskt familjeföretag som säljer, köper, bearbetar och distribuerar flytande kemiska produkter och biooljor till den europeiska basindustrin. Wibax har flera terminaler i Sverige och Finland och en terminal i Estland. Wibax etablerade en terminal i Kotka 2013 och 2020 förvärvades Wibax Baltic Tank, som bland annat var verksamt i Hamina och Kotka, och dess verksamhet blev en del av Wibax-koncernen. I och med förvärvet utvidgades företagets verksamhet i Finland till att omfatta både kemikalieförsäljning och terminalverksamhet. I våras förvärvades Wibax JJ Kuljetus Oy, och Wibax hela koncept för försäljning, lagring och transport av kemikalier och biooljor blev möjligt även i Finland. Genom förvärven har Wibax vuxit i Finland från ett företag med några få personer till en organisation med 60 anställda.

Kotka-Hamina-regionen är viktig för Wibax, och företagets mål är att fortsätta sin tillväxt i regionen. Genom förvärvet av terminalerna i Kotka och Hamina har Wibax blivit ett betydande företag som tillhandahåller lagringstjänster för vätskor och kemikalier i regionen. Verksamheten i Hamina expanderar ytterligare i början av 2023, då företaget får tillgång till en egen lastbilsflotta och börjar sköta transporter från Hamina direkt till sina kunder. Nästa år kommer Wibax lastbilar att synas dagligen i Hamina hamn.

Det är viktigt att terminalen är centralt belägen

Terminalens läge i Hamina hamn är centralt, och en terminal som ligger nära kunderna möjliggör kostnadseffektiva lösningar. Terminalen erbjuder goda möjligheter för sjö-, järnvägs- och vägtransporter, och det utmärkta läget ger också synergieffekter med andra aktörer.

– Vi har ett nära samarbete med många anläggningar och industrioperatörer som finns i Hamina hamn, säger VD Tero Väyrynen, som ansvarar för verksamheten i Finland.

I Kymmenedalen finns bland annat en betydande kundbas inom träförädlingsindustrin, och de nya fordonsbatterifabriksprojekten i regionen kan ge Wibax betydande tillväxtmöjligheter. Hamina-terminalen erbjuder mångsidigt lagringsutrymme för produkter som bitumen och talloljeprodukter samt olika kemikalier.

– Vi har positiva förväntningar på den närmaste framtiden. Det går bra för våra viktigaste kunder och den allmänna aktiviteten i kapitalinvesteringar i branscher som batteriindustrin gynnar oss. Vi har också för avsikt att lägga ännu mer fokus på hållbar utveckling. I Sverige har Wibax till exempel lanserat en eldriven tankbil, och företaget planerar att investera i fler eldrivna lastbilar nästa år, säger Tero Väyrynen.

Källa: Loiste 2/2022 HaminaKotka