Sök

Tutkimus & kehitys

moln
Takaisin palveluihin

Tavoitteena on kehittää ja suunnitella uusia tuotteita

Wibax harjoittaa tutkimus- ja kehitystyötä luodakseen uusia tuotteita ja optimoidakseen nykyisiä liiketoiminta-alueeseemme kuuluvia tuotteita. Kehitystyön tärkeitä näkökohtia ovat tuotteiden korkea suorituskyky, mitä tulee tehokkuuteen, laatuun ja mahdollisimman vähäiseen ympäristövaikutukseen. Usein kehitystyö tapahtuu yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Uusien tuotteiden kehittäminen ja nykyisten uudistaminen on tärkeä osa Wibaxin toimintaa. Yhtenä tavoitteenamme onkin lisätä omavalmisteisten tuotteiden myyntiä niin, että niiden osuudeksi tulee 30 prosenttia kokonaismyynnistä.

Kehitystyötä tehdään yleensä hankekohtaisesti. Uusien tuotteiden kehitystyössä Wibax toimii yleensä yhdessä nykyisten asiakkaiden kanssa tietyllä liiketoiminta-alueella määrätyn kehitystarpeen puitteissa. Projektissa hyödynnetään usein myös raaka-ainetoimittajien erikoisasiantuntemusta. Wibaxin tutkimustyön tavoitteena on, että raaka-ainekomponentteja hyödynnetään optimaalisesti parhaan suorituskyvyn, laadun ympäristöystävällisyyden saavuttamiseksi ja mahdollisimman vähäisen ympäristövaikutuksen takaamiseksi. Se tarkoittaa Hyvää kemiaa asiakkaalle, kokonaistaloudelle, ympäristölle että Wibaxille.

Wibax ottaa mielellään asiakkailta vastaan mielenkiintoisia kehitysalueita koskevia kysymyksiä ja ehdotuksia.

Ota yhteys

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää tai haluat tietää lisää toiminnastamme.

Takaisin palveluihin