Sök

Yrityskuva

moln

Wibaxin ulkoinen ilme ja työskentely yrityksen sisällä

Tässä käsitellään sekä Wibaxin ulkoista ilmettä että sisäistä toimintaamme – millaista työtä teemme ja millaisen vaikutelman haluamme antaa ulospäin. Oma näkemyksemme konsernista ja se, miten suoritamme työtehtäviämme, ovat merkittävä tekijä siinä, miten muut meidät näkevät.

Wibaxin Corporate image

IMAGE
Wibax-konsernin tärkein toiminta-alue on tuotteet, palvelut ja huolto, joita voimme tarjota asiakkaillemme. Wibaxilla työskentelevien ihmisten osaaminen ja asenne ratkaisevat toimintamme laadun, yrityksen taloudellisen aseman ja sen, miten vaikutamme muuhun maailmaan ja ympäristöön. Menestyksemme riippuu suurelta osin taidoistamme ja imagostamme eli siitä, miten muut meidät näkevät. Tätä yrityskuvaa kutsutaan englanninkielisellä termillä Corporate Image.

PRESENTAATIO, LIIKEIDEA JA STRATEGIA
Wibax-konsernin työ ja toiminta voidaan kiteyttää hyvin lyhyeen esitykseen siitä, millaisena haluamme tulla nähdyksi

”Wibax on huipputeknologinen asiantuntijayritys, joka toimittaa markkinoiden tehokkaimman logistiikkajärjestelmän avulla erikoistuotteita ja peruskemikaaleja teollisuudelle. Olemme ongelmanratkaisija, joka kehittää uusia omia tuotteita ja sovelluksia läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tuloksena syntyy energiapihejä prosesseja, parempi tuotto ja alemmat kokonaiskustannukset. Ympäristön ja hyvän kemian hyväksi.”

Wibaxin kehitystyön pohjana on konsernin liikeidea ja strategia:

Liikeidea
Liikeideamme on myydä, ostaa, prosessoida ja jaella kemian tuotteita eurooppalaiselle perusteollisuudelle.

Strategia
Osaamisemme ja resurssimme kohdistuvat erityisesti nestemäisten kemian tuotteiden kauppaan. Tuomme raaka-aineet suoraan tuottajalta omaan, asiakaslähtöiseen tuotantoomme tai keskeisillä paikoilla sijaitseviin säiliöterminaaleihimme, joista ne siirtyvät oman logistiikkaratkaisumme avulla loppuasiakkaalle. Yrityksen strategiana on myös implementoida ja optimoida tuote juuri loppuasiakkaalle sopivaksi.

WIBAXIN ARVOT Wibaxin arvoista muodostuu se voima, jota tarvitsemme kehittääksemme yhteistä, vahvaa ja pitkälle tulevaisuuteen kurkottavaa kulttuuria, joka tukee liiketoimintaamme ja motivoi työntekijöitämme. Johtoryhmä lähti liikkeelle henkilöstön näkemyksistä ja valitsi tärkeimmät johtosanat Wibaxin arvopohjalle:

Keskiössä asiakas
Me kaikki olemme myyntityössä ja huolehdimme hyvän kohtaamisen kautta asiakkaan tarpeista niin tänään kuin huomennakin.

Eteenpäin
Olemme innovatiivisia ja sitoutuneita tapaamme luoda yhdessä asiakkaiden kanssa kasvua tulevaisuutta ajatellen.

Laatua joka vaiheessa
Meillä on osaamista ja hyvä organisointikyky, joten toimimme turvallisesti, ympäristöä ajatellen ja tuottavasti. Se merkitsee meille Hyvää Kemiaa.

Osallistava
Toimimme ammattiylpeänä tiiminä, jolla on mahdollisuus vaikuttaa maansa kehitykseen.

TOIMINTATAVAT
Wibaxin perusarvot vaikuttavat kaikkeen toimintaamme. Meillä on perusteellisesti mietitty toimintatapa niin ympäristön kuin laadunkin osalta, jossa meillä on myös ISO-sertifikaatti. Laatu- ja ympäristötyömme tähtää jatkuviin parannuksiin. Lisäksi meillä noudatetaan erityistä Wibax-toimintatapaa lukuisilla osa-alueilla. Kaikki dokumentoidut toimintatavat ja sertifikaatit luovat yhteisen pohjan Wibaxin arvoille ja ohjaavat päivittäistä toimintaamme.

ILMIANTAMINEN
Haluamme, että ilmoitat vakavista väärinkäytöksistä, kuten talousrikoksista, lahjonnasta, korruptiosta, virheellisestä kirjanpidosta, hankinnoista, ympäristörikoksista, seksuaalisesta häirinnästä, uhkailusta, väkivallasta tai varkauksista ilmiantokanavamme kautta>

HYVÄ KEMIA
Wibax haluaa yhdistää yrityksen arvot, osaamisen ja markkinointitaidot yhteisen käsitteen alle: Hyvä kemia. Käsite asettaa korkeimman vaatimustasomme turvallisuudelle, laadulle ja ympäristölle.

Sen myötä lupaamme asiakkaille ja muulle ympäristölle työskennellä aina kestävän kehityksen ja luonnonvarojen optimaalisen käytön puolesta ja niin, että ympäristövaikutus on mahdollisimman vähäinen, ja käyttäen sellaisia ympäristöön vaikuttavia vaihtoehtoja, jotka ovat niin asiakkaan kuin yhteiskunnankin kannalta edullisia.

Tehokas logistiikka tarkoittaa sitä, että tyhjiä paluukuljetuksia on mahdollisimman vähän, polttoaineen kulutus vähenee, ja ilmasto ja ympäristö kuormittuvat vähemmän kuin muissa vaihtoehdoissa.

Korkea tekninen osaaminen ja ongelmanratkaisu läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Ne voivat luoda asiakkaillemme kasvumahdollisuuksia ja parantaa heidän tuottavuuttaan samalla, kun luonnonvarojen käyttö optimoidaan.

Turvallisuus, kokemus, palvelu ja korkea osaaminen takaavat asiakkaalle parhaan ratkaisun ja tuoton.

Hyvä kemia on käsite, joka koskee tätä kaikkea ja joka voidaan liittää yhteen tavaramerkillä Wibax. Viime kädessä Wibaxin hyvä kemian tavoite on vahvistaa tavaramerkkiämme ja lisätä liiketoimintamahdollisuuksiamme.

WIBAXIN SYMBOLIT JA VIESTINTÄ

Logo
Wibax-logo, jossa on teksti ”Wibax” ja joka on tärkein viestintäväline. Wibaxin logolla, joka on pohjimmiltaan sininen, on myös vihreä väri. Se merkitsee lähtöä tulevaisuuteen ja osoittaa selkeästi ympäristön ja hyvän kemian. Haluamme välittää tunnetun ja vihreämmän profiilin tunteen, koska kestävän kehityksen mukainen työmme on tärkeä osa yritystä, ja kestävä tulevaisuus on meille tärkeä.

Symboli
Wibaxissa on myös erillinen symboli ”W”, jonka kanssa työskentelemme erikseen. Se ei näy yhdessä logon kanssa, vaan sitä käytetään erillisenä viestintävälineenä hyvin valituissa tilaisuuksissa.

Kuvakieli
Wibaxin kuvakieli sisältää signaaleja, joilla voimme vaikuttaa muun maailmaan käsitykseen meistä. Wibaxin kuvakielessä halutaan viestittää hyvää kemiaa.

Wibaxin tuotteet, palvelut ja huolto tuovat lisäarvoa asiakkaalle ja sen myötä loppukäyttäjälle. Lisäarvoa, jonka tavoitteena on vaikuttaa luontoon mahdollisimman vähän sekä optimoida luonnonvarojen käyttö. Älykäs huipputeknologinen osaaminen täyttää useimmiten molemmat tavoitteet ja on samalla myös tuottoisaa. Luonto on aina toiminut näin.

Sen vuoksi Wibax korostaa inhimillistä näkökulmaa tuodakseen esiin kehittyneen tekniikkamme hyödyt. Teemme sen luonnon avulla. Luonnossa tapahtuu kehittyneitä kemiallisia prosesseja, jotka ohjaavat kaikkea elämää.

Värit
Väreillä on kyky välittää viestejä, koska ne vaikuttavat meihin sekä esteettisesti että emotionaalisesti. Siksi väri on imagomme kannalta tärkeä asia. Wibaxin yritysväri on sininen. Sininen viestittää puhtautta, selkeyttä ja luotettavuutta ja tuo mieleen sekä meren että taivaan. Komplementtivärillä vahvistamme profiiliamme edelleen. Täydentävä väri on harmaa tai hopea, joka viestittää puhtautta. Koristeväri on vihreä. Vihreä viestittää luonnonmukaisuutta ja turvallisuutta.

WIBAX ON KAIKKEA TÄTÄ

• Johtava laatutuotteiden toimittaja, jolla on omia ainutlaatuisia tuotteita
• Suuri, varma ja tehokas toimittaja
• Markkinoiden tehokkain logistiikka
• Huipputeknologian kehittäjä yhteistyössä asiakkaan kanssa
• Kokemus – vuonna 1986 perustettu yritys merkitsee turvallisuutta ja varmuutta
• Suuri toimituskapasiteetti, omat terminaalit ja huolto asiakkaan lähellä
• Kattava osaaminen takaa optimaalisen luonnonvarojen kulutuksen
• Kasvua kestävän kehityksen ehdoilla
• Hyvä kemia vahvistaa kannattavuutta