Sök

Tuotteet

moln
Suodatusperuste:
Kaikki tuotteet
Tuoteryhmät
Itse valmistettuja tuotteita

Sakkautuminen & Flokkaus

Vettä tarvitaan useimmissa teollisuusprosesseissa. Tehokas vedenpuhdistus on sen vuoksi hyvän kemian kulmakivi riippumatta siitä, juodaanko vesi tai käytetäänkö sitä prosessivetenä teollisuudessa.

Wibax valmistaa, myy ja toimittaa tuotteita vedenpuhdistusta varten teollisuudelle, vesilaitoksille ja viemäreiden puhdistuslaitoksille. Meillä on useita erityyppisiä saostuskemikaaleja kuten alumiinisulfaattiliuos, polyalumiinikloridi, rautakloridi, rautasulfaatti sekä itse valmistamamme tuote WiAL. Meillä on lisäksi laaja tarjonta polymeerejä lietteen kuivaamista ja hiutaloittamista varten.

Wibax tarjoaa teknistä asiakastukea oikean tuotteen valitsemiseksi ja prosessin optimoimiseksi.

Omaa tuotantoa
Tuote on oma valmiste
Muunneltava
Muunneltavat tuotteet

Ota yhteys

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.