Sök

Wibax Magazine

moln

WIBAX utökar sitt samarbete med SunPine

SunPine förlänger och utökar sitt logistiksamarbete med Wibax. Uppdraget omfattar transporter och lagring av produkter som SunPine använder i sin framställning av biodrivmedel. Logistiksamarbetet är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv där Wibax och SunPines produktflöden kompletterar varandra och minimerar de sträckor tankbilar kör utan last. Wibax tillhandahåller en logistiklösning som täcker hela Sveriges yta och sysselsätter ett tjugotal medarbetare.

Wibax har varit en logistikpartner till SunPine sedan 2010 då SunPine startade sin produktion av biodiesel på Haraholmen. Wibax transporterar tallolja för SunPines räkning från pappersindustrierna runt om i Sverige och kan nyttja returtransporterna till att leverera insatsvaror som bruken behöver i sin produktion. Att på detta sätt undvika att tankbilar tvingas köra utan last en väg gör att vi får en hållbar och effektiv logistiklösning.

De förlängda avtalen innebär även en investering i en ny tank på Wibax anläggning i Piteå samt bygget av en ny cistern i Norrköping, detta för en utökad lagring av tallolja.

– Vi är väldigt glada att vi har fått ett förnyat förtroende som logistikpartner och kan fortsätta leverera tallolja med en miljövänlig och effektiv logistiklösning, Säger Magnus Sundström, VD Wibax Logistics AB.

– Vi är glada att tillsammans med Wibax möjliggöra utökad lagringskapacitet i samband med vår pågående investering för en ökad produktionsvolym, säger Linus Romfelt, Logistikchef.