Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax fortsätter jobba för ett fossilfritt Sverige

Wibax delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete, därför deltar Wibax i initiativet för ett Fossilfritt Sverige. Det innebär att vi ställer oss bakom deklarationen för Fossilfritt Sverige, samt visar upp vår målbild med konkreta åtgärder för hur Wibax ska bidra till att uppnå minskade utsläpp och ett fossilfritt Sverige. Det är viktigt att vi alla fortsätter jobba med hållbarhetsfrågan så att kommande generationer ska få ett hållbart samhälle att leva i.  

Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att visa att man vill gå före sänker man trösklarna för de som kommer efter. Läs mer och anmäl din organisation till en utmaning här: http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/