Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax erbjuder fossilfria landtransporter med HVO

För att lyckas med klimatomställningen måste vi tillsammans agera för att minska våra utsläpp och minska vårt beroende av fossila bränslen. Wibax arbetar målinriktat för att minska vårt beroende av fossila bränslen och strävar efter att vara ledande inom omställningen till tunga fossilfria landtransporter. Som en del i Wibax arbete mot minskat beroende av fossila bränslen erbjuder Wibax fossilfria landtransporter med HVO till sina kunder som vill minska sitt fossila avtryck*

Beräkning utifrån massbalansmetod

Utifrån det avtal som tecknas med kund får vi information om hur mycket bränsle som behövs för att täcka upp kundens transporter. Vi använder oss sedan av en massbalans för att kunna visa på och säkerställa att Wibax använder motsvarande volymer HVO** utifrån våra kundbeställningar. Vid årets slut skickas deklarationer ut till kunden om mängden bränsle som förbrukats och skillnaden det har gjort i det fossila avtrycket och utsläpp av fossilt CO2.

*Wibax kan inte garantera att kundens specifika körning görs på HVO då tankningarna sker utifrån det mest lämpliga logistikflödet för att inte kräva längre transporter vid tankning. Wibax har möjlighet att avsluta erbjudandet att tanka HVO för kundens transporter om det inte finns produkt tillgänglig på marknaden. Utifrån de tekniska förutsättningarna i framtiden kan andra fossilfria drivmedel än HVO vara aktuella så som biogas eller eldrivna transporter.

** HVO eller Hydrogenated vegetable oil är en typ av biodiesel som kemiskt sett är identisk eller mycket lik fossil diesel och därmed kan ersätta fossil diesel till 100%.

Här kan du läsa mer om våra transporter>>