Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax elektrifierar den tunga logistikbranschen

Med flertalet sjö- och vägterminaler och en egen fordonsflotta transporterar Wibax kemikalier och biooljor till den nordiska marknaden. I sin nya satsning vill de uppnå en hållbar transportkedja – på riktigt. Med elektrifierade, tunga lastbilar och mobila laddstolpar utvecklar de nu logistikbranschen till det bättre.

Wibax har sedan start satt mål som flyttat fram gränserna inom logistikbranschen. Jonas Wiklund, koncernchef på Wibax, menar att de länge arbetat för hållbarhet på samtliga plan för att säkerställa en affärsstruktur som kan bibehållas under lång tid.

Den nya hållbarhetssatsningen som Wibax står inför är att utveckla en helt elektrifierad fordonsflotta till 2030 som dessutom till 100 procent drivs av egenproducerad el från en ny kapacitet av hållbart producerad el – vilket blir unikt på den svenska marknaden. I dagsläget finns det åkerier som har elektriska fordon, men bara ett fåtal inom den tunga kategorin. Wibax vill dock inte att elektrifieringen ska lägga tyngre börda på en redan pressad elförsörjning, och lägger därför stor vikt vid den andra delen i målet – att producera egen el från en ny hållbar källa.

– Då vi äger hela logistikkedjan ansvarar vi för att göra den så hållbar som möjligt, ur flera perspektiv. Våra svenska terminaler är i stort sett koldioxidneutrala, och nästa steg är att implementera en mer hållbar fordonstrafik. Det är här man kan göra den största skillnaden, säger Jonas.

En helelektrisk fordonsflotta

Målet att uppnå en helt elektrifierad fordonsflotta till 2030 kommer bli tufft. Om de lyckas kan utvecklingen dock underlätta både för Wibax och för branschen i stort.

– Vårt mål är aggressivt, speciellt då tekniken för att uppnå det inte finns i dagsläget. Men utvecklingen går framåt med stormsteg och bör ha kommit långt nog för att uppnå målet till 2030, menar Jonas.

I satsningen ingår att bygga en egen laddinfrastruktur som möjliggör för lastbilschaufförer att ladda vid lastning och lossning.

– När vi kör stora laster tar det ungefär en timme att lasta eller lossa, vilket räcker till att ladda tillräckligt mycket för att komma till nästa station där möjligheten att ladda igen kommer finnas, menar Jonas.

Tekniken möjliggör för en högre produktivitet än användningen av dieselfordon, som behöver stanna för att tanka. Effekten som följer blir då minskade kostnader och minskad miljöpåverkan, vilket säkerställer hållbarhet i längden och på alla plan.

Hållbarhet på riktigt

Jonas menar att ekonomisk och ekologisk hållbarhet bör gå hand i hand om man ska uppnå hållbarhet på riktigt. Därför är samtliga av Wibax satsningar gynnsamma ur båda perspektiv.

– Om den ekologiska hållbarheten inte är rimlig ur ett ekonomiskt perspektiv blir det en för stor utmaning att upprätthålla ett hållbarhetstänk i längden. Genom att utveckla lösningar som både är ekologiskt och ekonomiskt hållbara kan vi säkerställa att hållbarhetsarbetet fortgår.

I takt med ökade kostnader för drivmedel och faktumet att det finns en begränsad mängd olja kan bli problematiskt för transportbranschen i längden. Jonas menar att en ny metod bör bli praxis inom branschen innan det är för sent.

– Olja är en ändlig resurs, och oavsett hur man ser på dess miljöpåverkan kommer bristen på det påverka transportindustrin markant. Ett substitut, exempelvis eldrivna fordon, kommer underlätta för branschen i framtiden, säger han och avslutar:

– Våra satsningar möjliggör för ett hållbarhetsarbete som gör gott för både miljön och för företagets ekonomi. Vi har från start haft tuffa tillväxtmål – och det är genom dessa mål som den verkliga förändringen sker.

(Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Wibax och ej en artikel av Dagens industri)