Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax AB slutför förvärvet av Baltic Tank OY, en ledande finsk koncern inom lagring och hantering av flytande kemiska produkter och biooljor

Som fortsättning till pressmeddelandet publicerat den 6 juli 2020, som meddelade förvärvet av 100% av aktierna i en ledande finsk koncern inom lagring och hantering av flytande kemiska produkter och biooljor, Baltic Tank, är Wibax glada att meddela att transaktionen slutfördes den 1 september 2020.

I och med genomförandet av förvärvet, enligt fastställda villkor, kommer Baltic Tank att ingå i Wibax finska koncern med Wibax Holding OY som finsk koncernmoder. I samband med sammanslagningen namnändras bolagen inom Baltic Tank till Wibax Tank OY och Wibax Tank AS.

Om Wibax
Wibax producerar, anpassar och levererar kemikalier och biooljor med kontroll på hela kedjan från producent till slutkund. Verksamheten består av försäljning, import, produktion, utveckling, service & underhåll, lagring och distribution av i första hand flytande kemiska produkter och biooljor i bulk. Koncernens huvudkontor samt produktion ligger i Piteå. Terminaler och kontor finns operationella runtom i Sverige, Finland och Norge. Följande bolag ingår i koncernen: Wibax AB, Wibax Logistics, Wibax Industrial, Wibax Biofuels, Wibax Performance Chemicals, Wibax Oy, Wibax Logistics OY och Wibax AS.

 Om Baltic Tank
Baltic Tank tillhandahåller logistik och lagringstjänster för kemikalier, däribland kaustiksoda, oljeprodukter och biobränslen. I koncernen ingår Baltic Tank Oy som är den operativa verksamheten i Finland, samt Baltic Tank AS som driver den estniska terminalen i Kunda. Baltic Tank har sitt huvudkontor i Åbo, Finland och har verksamhet i hamnar i Finland och Estland.