Sök

Säkerhetsrådgivning

moln
Tillbaka till tjänster

Hög säkerhet är grundläggande

Wibax är certifierad rådgivare i säkerhetsfrågor och hanterar årligen närmare en miljon ton kemikalier. Hanteringen av dessa volymer kräver att vi arbetar aktivt med säkerheten.

Certifierad säkerhetsrådgivare av MSB Myndigheten

ISO 9001 och ISO 14001 är viktiga hjälpmedel för att identifiera risker, upprätta rutiner och följa upp tillbud i samband med hantering av farligt gods. För att ytterligare höja säkerheten har vi inom organisationen en funktion för säkerhet och skydd där vi fungerar som säkerhetsrådgivare internt och externt. Bra utbildning, riktiga rutiner och rätt utrustning ger en säker hantering av farligt gods. Det skapar God Kemi.

Wibax är certifierad säkerhetsrådgivare av MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap inom:
• ADR vägtransport
• RID järnvägstransport
• IMDG sjötransport

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra tjänster, kontakta mig.

Tillbaka till tjänster