Sök

WiDAQ 50

moln

WiDAQ-50 är en högeffektiv antrakinondispersion för användning vid framställning av kemisk massa. Produkten kan användas för att öka massautbytet, öka produktionen, minska belastningen på återvinningscykeln eller för att nå kvalitetsmässiga fördelar.

Rätt mängd vid varje tillfälle

Fina partiklar och god blandbarhet gör att vår produkt på ett tidigt stadium effektivt kan bidra till att förhindra ”peeling” i kokeriprocessen samtidigt som delignifieringen katalyseras, vilket totalt sett ger en förbättrad kostnadseffektivitet för massaproduktionen.

WiDAQ-50 används och doseras i den form produkten levereras. Produkten är optimerad med avseende på partikelstorleksfördelning, stabilitets- och inblandningsegenskaper. En jämn stabil viskositet ger en säker dosering med rätt mängd vid varje tillfälle.
Våra breda teoretiska och praktiska erfarenheter om antrakinonets funktion, applikation samt analys- och miljöaspekter ger möjlighet till support och tillförlitliga lösningar på eventuella frågeställningar. Wibax kan tillhandahålla utrustning för lagerhållning och dosering.

Det minskade vedbehovet innebär mindre utsläpp och positiva miljöeffekter ur transportsynpunkt och innebär även att kundens totalkostnad sänks.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad