Sök

Vattenglas

moln

Natriummetasilikat är ett slags vattenglas i torr kristallisk form som bland annat används i vattenreningsanläggningar och vid malmflotation för att underlätta att partiklar slår sig samman och faller ut.

I blekning av pappersmassa med väteperoxid kan vattenglas, eller natriumsilikater, bl.a. bidra med ökad alkalitet och stabilisering av peroxiden genom att binda upp metalljoner.

Natriummetasilikat är starkt basiskt och finns ofta i maskindiskmedel för att lösa upp fett och hålla jordpartiklar i lösning. Silikater skyddar även tvättmaskinen mot korrosion genom att bilda ett skyddande skikt på metallytor.

Vattenglas säljs som lösning eller som glas som måste lösas upp på plats hos användaren.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad