Sök

Wibax Magazine

moln

Invigning av ny produktionslinje som säkrar tillgången till rent dricksvatten

Företagare och politiker samlades under tisdagen på Wibax i Piteå för att se invigningen av den nya produktionslinjen där man ska tillverka WiAL-G, en produkt som bland annat används för att rena dricksvatten.

För Wibax är det här en intressant investering av flera skäl. Behovet från marknaden är stort och det känns bra att Wibax kan bidra och vara en del av samhällsberedskapen för rent dricksvatten.

– Det finns en tydlig efterfrågan av den här produkten, kunderna välkomnar Wibax satsning eftersom det bara finns en leverantör i Sverige i dagsläget, säger Markus Holmlund, vd Wibax Production.

Wibax har lång erfarenhet av aluminiumsulfat i flytande form men av ekonomiska och miljömässiga skäl kan vi inte transportera den så långt eftersom den till stor del består av vatten. Nu tillverkar vi en mer koncentrerad version i pulverformat vilket gör att vi lättare kan skicka större mängder längre.

Den fasta formen öppnar även upp för helt nya kundsegment, förutom till vattenrening används WiAL-G frekvent av papper och massaindustrin och även som en viktig del i acceleratorer för sprutbetong.

– Satsningen på aluminiumsulfat i fast form, WiAL-G, är en tydlig del i vår strategi och fortsatta expansion av egentillverkade produkter, avslutar Jonas Wiklund, VD Wibax Group.