Sök

Kestävän kehityksen strategia ja tavoitteet

moln

Hyväksymme kestävämmän maailman haasteen

Wibaxin kestävän kehityksen periaatteet ovat yrityksen mottoja: tulevaisuusajattelu, osallistuminen, laatu ja asiakaslähtöisyys. Kaikessa tekemisessämme pitää näkyä Hyvä Kemia. Se tarkoittaa, että pyrimme kestävään kehitykseen taloudellisen kehityksen, resurssien optimaalisen käytön ja tietoisten valintojen avulla esimerkiksi tuotekehityksessä, hankinnoissa ja toiminnassa.

Wibaxin kestävän kehityksen strategia

Wibaxin kestävän kehityksen strategian tavoitteena on harjoittaa kestävää liiketoimintaa, joka keskittyy vahvasti kestävään kehitykseen kaikissa liiketoiminnan osissa. Terveen taloudellisen kehityksen varmistaminen sopusoinnussa ympäristön ja sosiaalisen kehityksen kanssa ‒ sitä kestävä kehitys ja kestävä liiketoiminta tarkoittavat Wibaxille.

Wibaxin kestävän kehityksen työtä ohjaava periaate on yrityksen motto: tulevaisuusajattelu, osallistuminen, laatu ja asiakaslähtöisyys, jotka tiivistämme käsitteeseen Hyvä Kemia.

Saavuttaaksemme kestävästi liiketoimintatavoitteemme ja ollaksemme kilpailukykyinen vaihtoehto markkinoilla toimimme kustannustehokkaasti, meillä on ajantasainen tuotevalikoima ja aktiivinen asiakaslähtöisyys.

Haluamme olla houkutteleva työnantaja, jolla on vahva turvallisuuskulttuuri, ja asiakkaidemme on voitava luottaa siihen, että Wibaxin tuotteet ja palvelut perustuvat kestävään toimitusketjuun. Työskentelemme resurssien käytön optimoimiseksi ja teemme tietoisia valintoja esimerkiksi tuotekehityksessä, hankinnoissa sekä suorituskyvyssä. Wibax pyrkii tarjoamaan asiakkaille parhaan ratkaisun, jossa huomioidaan ympäristöön liittyvät valinnat, korkea turvallisuus, palvelu ja hyvä kokonaistaloudellisuus.

Wibaxin kestävän kehityksen strategia voidaan jakaa kolmeen kestävyyden osa-alueeseen: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristön kestävyyteen.

Taloudellinen kestävyys

Wibax aikoo saavuttaa kasvutavoitteensa ja olla kilpailukykyinen vaihtoehto markkinoilla. Kasvutavoitteet saavutetaan jatkamalla tuotevalikoiman kehittämistä, kun taas konserni on asiakaslähtöinen ja keskittyy erityisesti kustannustehokkuuteen ja arvoa tuottaviin asiakasratkaisuihin.

Sosiaalinen kestävyys

Wibaxista tulee houkutteleva työnantaja alalla. Toimimalla aktiivisesti kestävän kehityksen hyväksi edistämme yhteiskunnan parantamista ja tulemme houkuttelevammaksi toimittajaksi ja työnantajaksi. Toimitusketjun valvonnan avulla varmistamme laadun ja toimitusvarmuuden vaarantamatta ihmisoikeuksia.

Ympäristön kestävyys

Wibax jatkaa aktiivista ympäristötyötä, jossa kaikki toimintamme on Hyvän Kemian periaatteiden mukaista. Edistämme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä omalla tehostuksellamme ja teknologiavalinnoillamme, mutta myös myymällä hiilineutraaleja tuotteita. Ympäristön kestävyys saavutetaan optimoimalla resurssien käyttö ja tekemällä tietoisia valintoja.

Strateginen ympäristötavoite

Wibax tukee julistusta, jonka mukaan Ruotsista tulee yksi maailman ensimmäisistä hyvinvointivaltioista Fossilfritt Sverigen kautta. Fossilfritt Sverigen verkkosivustolla on raportoitu myös Wibaxin strategiset ympäristötavoitteet:

Normaalikäytössä tilojen, mukaan lukien säiliöt, lämmityksen on oltava uusiutuvaa vuoteen 2025 mennessä.

Vuodesta 2030 alkaen 100 prosenttia yhtiön ajoneuvokannasta on sähkökäyttöistä – ja kulkevat 100 prosenttia itse tuotetulla sähköllä.

Vähentää päästöjä Scope 1 & 2 tasolla >42% vuoteen 2030 mennessä verrattuna perusvuoteen 2021. Tieteen sekä SBTi mukaisesti.
Tavoite koskee koko Wibaxin konsernia, jossa ajoneuvokannan sähköistäminen yhdessä uusiutuviin energialähteisiin liittyvien varastointitoimien kanssa muodostaa perustan konsernin päästövähennyksille.

Wibax mittaa ja pyrkii vähentämään päästöjä Scope 3 tasolla / hajautetun tuotteen päästöjä.