Sök

Kestävä kehitys käytännössä

moln

Kestävä kehitys läpäisee Wibaxin toiminnan kaikki osa-alueet. Wibax tekee olennaisuusanalyysejä näiden alueiden tunnistamiseksi ja kartoittaa sekä valvoo liiketoimintaa kaikilla kestävän kehityksen osa-alueilla, jotta voimme keskittyä mahdollisimman paljon liiketoimintamme kannalta oikeisiin alueisiin. Tästä raportoidaan vuosittain yrityksen kestävän kehityksen raportissa.

Kestävän kehityksen raportti

Vuodesta 2017 lähtien Wibax on laatinut vuosittain kestävän kehityksen raportin, jonka tarkoituksena on kuvata Wibax-konsernin kestävän kehityksen tiedot ja Hyvän Kemian toimet hallinnosta käytännön toteutukseen. Kestävän kehityksen raportti on saatavilla kaikilta vuosilta kokonaisuudessaan täällä> yhdessä vuosikertomuksen kanssa.

Kasvihuonekaasujen inventaario

Vuonna 2020 Wibax Group Sweden aloitti kasvihuonekaasuinventaarion GHG Protocol -standardin mukaisesti, joka on kansainvälinen standardi kasvihuonekaasuinventaarioille.

Kasvihuonekaasuinventaario mahdollistaa toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen selkeämmän seurannan ja paremman perustan niille painopistealueille, jotka ovat tärkeitä Wibaxin kestävän kehityksen tavoitteen eli fossiilisten hiilidioksidipäästöjen kokonaisjalanjäljen vähentämisen kannalta. Kasvihuonekaasuinventaariosta on yhteenveto englanniksi GHG Inventory Report 2022, Synopsiksessa.

Responsible Care

Wibax kuuluu Responsible Care -järjestöön. Responsible Care on kemianteollisuuden maailmanlaajuinen sitoumus edistää järjestelmällisesti turvallisuuden, terveyden ja ympäristön jatkuvaa parantamista. Ohjelma perustuu kemianteollisuuden yrityksille tarkoitettuun itsearviointivälineeseen, ja se auttaa yrityksiä arvioimaan toimintaansa yritysten hallinnoinnin, ihmisten ja ympäristön turvallisuuden, kemikaalien käsittelyjärjestelmien vahvistamisen, liikekumppaneihin vaikuttamisen, sidosryhmien sitouttamisen ja kestävän kehityksen edistämisen alalla. Työkalu auttaa myös tunnistamaan parannuskohteita mukana oleville yrityksille ja mahdollistaa myös laajamittaisen tiedonkeruun ja vertailun alan sisällä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Ecovadis

Wibax on liitetty myös Ecovadis-alustaan, joka tekee kolmannen osapuolen vastuullisuusarviointeja . Ecovadis perustuu kattavaan kyselylomakkeeseen asiakirjatodisteineen. Ecovadis tarkastaa ja arvioi vastaukset ja todisteet. Wibaxin vastuullisuustyön arviointi on jaettu ympäristöön, lakeihin ja ihmisoikeuksiin, etiikkaan ja kestäviin hankintoihin. Wibaxin tuloksia verrataan myös muihin alan toimijoihin maailmanlaajuisesti, ja siten saamme myös parannusehdotuksia, joiden avulla voimme kehittää toimintaamme. Wibaxin sidosryhmät voivat tutustua arviointiimme Ecovadisin kautta ja siten hyötyä kolmannen osapuolen suorittamasta toimittaja-arvioinnista.

Viimeisimmässä, vuonna 2023 tehdyssä arvioinnissa Wibax Groupin tulos oli 98 pistettä, joka palkittiin Gold-luokituksella, katso Luokitussertifikaattimme. Luokitus osoittaa, että Wibaxin pistemäärä on yhtä korkea tai korkeampi kuin 98 prosentilla Ecovadisin arvioimista alan yrityksistä. Lisätietoja Wibaxin arvioinnista on osoitteessa Ecovadis Sustainability Performance Overview of Wibax. Jos haluat lisätietoja Ecovadisin suorittamasta Wibaxin vastuullisuusarvioinnista, ota yhteyttä Wibax-yhteyshenkilöösi.